Ναοί και θρησκευτικοί χώροι


Άγιος Ανδρέας

Άγιος Νικόλαος - ενοριακός (βλέπε σχετικό θέμα)
 


Άγιος Νικόλαος (στις σπηλιές)


Προφήτης Ηλίας Δραγαμέστου (το μοναστήρι-στρατόπεδο)
 


Εικονοστάσια σε θέσεις όπου παλαιότερα υπήρχαν ναοί ή ναΐδρια (π.χ. περάσματα και γέφυρες)